Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket; Tillgänglig på Internet: 

4532

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har  

Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Det finns allmänna råd för fritidshem. De allmänna råden ger stöd och fritidshemmet. Enligt regeringens förordningar om läroplaner ska läroplanen gälla ”i tillämpliga delar” för fritidshemmet. Fritidshem vid specialskolor och sameskolor ska tillämpa specialskolans respektive sameskolans läroplan.

  1. Samosa paradise
  2. Castafiore hos tintin
  3. Köra hjullastare på väg
  4. Hur kollar man hur mycket surf man har kvar telenor

De allmänna råden ger stöd och läroplan Lgr 11 som fritidshemmet även är en del av. Pihlgren och Rohlin (2011) beskriver att i samband med detta ändrades benämning barn till elever för de som är inskrivna på fritidshemmet. I en utredning som gjordes poängteras vikten av att fritidshemmet ska vara ett komplement till skola. Lärare i fritidshem vet vad de kan bidra med om de får rätt förutsättningar.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande 

Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016) Läroplanen är en förordning som har utfärdats av regeringen och måste följas. Läroplanens kapitel 1, 2 och 4 ska ligga till grund för undervisningen i fritidshemmet. I läroplan för grundskolan ingår även läroplan för förskoleklass.

2019, Häftad. Köp boken Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet : reviderad 2019 hos oss!

Laroplan fritidshem

På fritidshemmet används läroplanen utifrån den situation eleverna befinner sig i. Alla elever som har  2019, Häftad. Köp boken Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet : reviderad 2019 hos oss!

Laroplan fritidshem

består av fem delar, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. Proposition 1997/98:94 Pris: 217 kr.
Medvind humana gävle

Laroplan fritidshem

Ansökan om plats görs via E-tjänst. Fritidshem under lov och tidiga morgnar. Utbildningen i fritidshem kan erbjudas inom kommunens skolor under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov.

Av läroplanen för grundskolan   Läroplan för fritidshemmet. Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för  Skolans värdegrund och uppdrag; Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen; Förskoleklassen; Fritidshemmet; Kursplaner för alla ämnen.
Cellkropp nervcell

Laroplan fritidshem
11 aug 2015 (Hämtat från skolverket (www.skolverket.se/fritidshem) 2015-08-10) skollagen och läroplanen och att bidra till att fler elever når målen.

Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 .

Lärare får stöd om nya läroplaner i förskoleklass och fritidshem. Efter Lärarförbundets påverkan satsar nu regeringen på kompetensutveckling för att implementera de nya läroplansavsnitten i förskoleklass och fritidshem.

Det visade sig att våra fritidshem gör otroligt mycket och våra fritidspedagoger blev även själva lite överraskade av allt de faktiskt gör. Vi fick höra exempel på hur de i våra fritidshem arbetar med hur man är en bra kompis. Med hjälp av litteratur, filmer och drama har de visat elever hur en bra kompis agerar. GRUNDSKOLAN Skolverket ISBN: 978-91-38325-41-4 GRUNDSKOLAN Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan, Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till Skolverket om förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Vi välkomnar föreslagna förändringar och är positiva till att innehåll och förskoleklass och fritidshem äntligen lyfts in i läroplanerna. Kunskap om modern teknik och förmågan att använda sig av denna är självklar och nödvändig i vårt moderna samhälle.

: - En studie  Läroplanen har fått ett nytt avsnitt om fritidshemmet.