med följande: Intäktskonto: 3310 - Digitala tjänster till privatperson inom EU, (MOSS); Momskonto: 2619 - Utgående moms att betala till annat land (MOSS).

4881

Skapa en variabel som innehåller alla intäktskonton: Namn: alla_intakter; Formel: -{3000-3999} Förklaring: intäktskonton är mellan konton mellan 3000 och 3999, genom att ange 3000-3999 så summeras alla intäktskonton. Måsvingeparentes {} används för att visa förändring respektive månad.

18 625,00. 7 990,00. 20 000,00. 3130 Aktivitetsstöd. Intäktskonto. Ersättningen faktureras därefter den verkliga köparen på ett intäktskonto. Gäller det skattepliktig omsättning inom Sverige ska utgående moms läggas på  Ingen komprimering innebär att varje kunds betalning som hämtats från post och bankgiro framgår på respektive intäktskonto.

  1. Daniel grönberg
  2. Antalet barn i sverige
  3. Skattedeklaration via internet
  4. Gör ett cirkeldiagram online

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Den fordran som då kan uppkomma debiteras konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt och krediteras ett intäktskonto i kontoklass 3. Observera att detta  Intäkten konteras på lämpligt intäktskonto i kontoklass 3 och kostnaden på lämpligt kostnadskonto i kontoklass 5. När en institution säljer varor till central enhet  Men även om du använder faktureringsmetoden kommer du kunna använda samma intäktskonto som i exemplen även om du bokför mot  Flera intäktskonton i ett verifikat · Äldre versioner · Version 5 · renev 2014-05-04 17:34:05 UTC #1. Hej, jag har en fråga.

Intäktskonton börjar alltid på 3. I ert bokföringsprogram hittar ni kontonummer under BAS-kontoplanen. Anledningen till att ni använder konton är att det underlättar bokföringen, och en smart budget sammanställer budgeterade värden för intäktskonton i kontogrupp 30 till och med 39.

Man brukar skilja på tillgångskonton, skuldkonton, intäktskonton och kostnadskonton. Tillgångskonton beskriver de medel som företaget äger.

Intäktskonto. 25 760,00. 29 520,00. 31 360,00. 3011 Medlemsavgift familj. Intäktskonto. 1 200,00. 960,00 Alla intäktskonton. 116 620,00.

Intaktskonton

2) Löner betalas med 34 000 kr, från postgirot. 3) Alla varor säljs för 60 000 kr, betalning sker till postgirot. 4) Hyror betalas med 4 000 kr, från postgirot. Resultatkonton Resultaträkning Kontoplan BAS 2000 Ny bokföringslag 1976 Intäktskonton Kontoklass 3 Intäktskonton och inkomster Skillnader i BAS-kontoplan mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden . Något som kan vara bra att tänka på är att den BAS-kontoplan som används för faktureringsmetoden BAS20** innehåller fler konton än BAS 20** K1 som kan används för företag som använder kontantmetoden Kopplingen är mycket flexibel och kan konfigureras i stor utsträckning med valfri verifikationsserie, intäktskonton och momskonton. Funktioner: Samlar Swish transaktioner dagligen på ett samlingsverifikat; Bokför verifikatet i Visma; Kan konfigureras med valfri verifikationsserie, intäktskonton och momskonton Uppdragsverksamheten har egna aktivitetskoder och egna intäktskonton i ekonomisystemet.

Intaktskonton

Sätt upp en likviditetsbudget med olika förutsättningar och tänkta scenarier: Likviditet är viktigare än lönsamhet i dessa tider. Ligg tätt på dina kunder och kundreskontran. På detta sätt har du 500 intäktskonton och lika många momskonton så att du kan hantera intäkter för alla världens länder och momssatser.
Bilder på kognitiva triaden

Intaktskonton

Kostnads- & intäktskonton Kontering 1) Företaget köper varor kontant för 10 000 kr, från postgirot. 2) Löner betalas med 34 000 kr, från postgirot.

bokföra företagets affärshändelser, görs hos de flesta företag  Alla intäktskonton. 2 079 500,00. 2 350 000,00. 4010 Mat. Kostnadskonto.
Euromat augustenborg

Intaktskonton

För att kunna göra ekonomisk uppföljning i sitt ekonomisystem i form av att man vill fördela sina intäkter på olika intäktskonton och/eller 

Intäktskonto för transferering Kontotyp Kontonr Kontonamn Intäkter 73510 Medel fr statl mynd inkl affv Intäkter 74110 Medel fr kommun och landsting Intäkter 74120 Medel fr privata företag Skapa en variabel som innehåller alla intäktskonton: Namn: alla_intakter; Formel: -{3000-3999} Förklaring: intäktskonton är mellan konton mellan 3000 och 3999, genom att ange 3000-3999 så summeras alla intäktskonton. Måsvingeparentes {} används för att visa förändring respektive månad. Kostnads- & intäktskonton Kontering 1) Företaget köper varor kontant för 10 000 kr, från postgirot. 2) Löner betalas med 34 000 kr, från postgirot. 3) Alla varor säljs för 60 000 kr, betalning sker till postgirot. 4) Hyror betalas med 4 000 kr, från postgirot. Resultatkonton Resultaträkning Kontoplan BAS 2000 Ny bokföringslag 1976 Intäktskonton Kontoklass 3 Intäktskonton och inkomster Skillnader i BAS-kontoplan mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden .

Bokföringen minskar kostnader, dvs. debiterar ett intäktskonto och krediterar ett skuldkonto vanligtvis konto 2900-2999. När man sedan är klar med bokslutet så 

Intäktskonto. 17 952,00. 0,00. 10 000,00. Alla intäktskonton. 254 106,15. 0,00.

Intäktskonto.