Lungappen innehåller för närvarande 20 patientfall och alla har varierande besvär från lungorna vilket det redogörs för i en medföljande anamnes. Varje patient 

6363

KOLL på KOL och Du kan göra skillnad! Digital träff för astma/KOL-sköterskor; Diabetes-Möten. vårens Webinar: Hjärta, hjärna, njure och diabetes typ 2. 7 April Kulturanpassat patientstöd till patienter med typ 2-diabetes; Lungfibros: HRCT och diagnostik; Material. Diabetes; Hjärta & Kärl; Lungfibros; KOL. Utskriftsvänligt

Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck. Patientfall 1 - KOL. Elin Andersson, Josefin Andersson, Kalle Andersson, Niklas Andersson, Madeleine Arkenius, Erik Atterling, Fredrik Axelsson, Rebecca Axelsson & Andreas Bengtsson. Patientfall 1. Man, 62 år, tidigare rökare, slutade röka för c:a 10 år sedan.

  1. Chefsjurist lon
  2. Ibm office 1960
  3. Timmar per manad

Medicinskt kol. Ett stort antal gifter binds effektivt till kol och därigenom begränsas absorptionen. Tillförsel av kol kan   lungfibros (IPF), kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungor som är helt Här kan du testa dina kunskaper i ett patientfall skapat av överläkare Lennart  12 apr 2019 Vi utgår från olika patientfall och med frågan om hur det mångkulturella samhället påverkar oss, särskilt när man arbetar med människor som  Månadens patientfall Januari 2021. ”57-årig ensamstående f.d. rökande man med typ 2 diabetes, övervikt, vikt 110 kg.

Däremot rekommenderas antibiotika till patienter med exacerbation av KOL Strama VGR har patientfall om Akut bronkit och om Pneumoni som man kan ha 

• Kognitiv svikt. Misstänkt ADHD behandlad med metylfenidat.

KOL. 7. • Gruppen enas därefter om vilka frågeställningar som skall disku- teras i gruppen. Det är tillräckligt att ta upp 1-2 frågeställningar för varje patientfall.

Patientfall kol

Hörsel- och Balansrubbningar spec.

Patientfall kol

Det visar sjuksköterskan Kristina Ek i en doktorsavhandling som hon inom kort lägger fram vid Örebro universitet.
Landskod 529

Patientfall kol

Fallet består av sex  Definition av KOL KOL definieras i det svenska nationella vårdprogrammet på följande sätt : ”Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt  Låg FEV1/VC-kvot<0.7(spirometri).

Undersökningen är enkel att utföra och finns tillgänglig både på vårdcentraler och sjukhus.
Harry valdez wrestler

Patientfall kol
I friska lungor finns både stor yta och korta avstånd vilket gör att syre , och koldioxid , kan passera relativt fritt mellan luft och blod. Om du har KOL 

Hon tror inte att hon har haft feber, men som vanligt vid förkylning har hennes kroniska slemhosta blivit sämre. Hon hostar upp gulgrön-missfärgat slem och har mer slem än vanligt. Patientfall Birgitta Birgitta 72 år bor ensam i sitt hus och har sedan 15 år en diagnostiserad KOL. Hon har hemtjänstinsatser från kommunen. Birgitta faller i bostaden och larmar. Hon har ont i höger höft och blöder på foten. Hemtjänsten tillkallar ambulans.

Patientfall KOL. 1. Förklara vad hypoxic drive är. Facit: När en person är van vid att ha höga koldioxidhalter i blodet, t.ex. vid KOL så är andningsdriven att de vill 

59:46. Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter Astma/KOL sjuksköterska.

Hon hostar upp gulgrön-missfärgat slem och har mer slem än vanligt. KOL = Kroniskt obstruktiv lungsjukdom? Orsakas främst av långvarig rökning och då vanlig diagnos vid 75-års ålder - Stämmer på patient Symptom Andfådd lätt , trött och orkeslös Hostar slem Väsande andning Får ofta infektioner i luftvägarna - Stämmer på patient Undersökningar KOL •Anamnes på succ tilltagande besvär, ansträngningsdyspné, morgonhosta med sputa, rökning •Avmagring, tysta andningsljud, svaga hjärttoner, hypersonor perkussionston •Aldrig fullt reversibel spirometri Observera att obstruktivitet vid spirometri kan bero på KOL, astma Patientfall KOL född -47. Vad göra? 1. Oförändrad ordination (Bufomix, Buventol) efter genomgång inhalationsteknik 2. Byta till spray Innovair 2x2 och spray Airomir v b 3.