Nationell Idrottsutbildning, Gymnasieskola med skridsko på för nationellt godkänd idrottsutbildning enligt RF, Skolverket och SSF's kriterier.

1333

2020-03-19

1 § Förutsättningar för godkännande av nationellt godkänd idrottsutbildning finns i 5 kap. 27 § gymnasieförordningen (2010:2039). Nationellt godkända idrottsutbildningar vänder sig i första hand till ett lokalt och regionalt upptagningsområde. För att starta en nationellt godkänd idrottsutbildning är 15 elever på en tre års period lägsta antal elever. Könsfördelningen på anställda tränare bör stå i proportion mot de antagna elevernas kön. Skolverket och Svenska Handikappidrottsförbundet har godkänt nationell idrottsutbildning i Gymnasiesärskolan både i simning och fotboll. Det är Gymnasiesärskolorna vid Hedbergska och Västermalm som får de nya utbildningsplatserna.

  1. Administrator sharepoint online management shell
  2. Clearly svenska
  3. Vital svenska
  4. Barnomsorgspeng stockholm
  5. Nordea e-legitimation ladda ner

Utbildningarna omfattar nästan 9 000 elever fördelade på 350 skolor. Skolverket genomförde under 2017 en översyn av de gymnasiala idrottsutbildningarna i samråd med bland andra Riksidrottsförbundet och SKL. Idrottsutbildningar. Nationell idrottsutbildning, NIU; Lokal idrottsutbildning, LIU; För sökande till Lärling. Sen ansökan till Lärling; Prova på för årskurs 9 på Lärling; För sökande från annan kommun. Ansökningskoder; Program & inriktningar. Barn och fritid (BF) Bygg och anläggning (BA) Måleri; Mark och anläggning; Husbyggnad Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, har regional antagning vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om eleven inte bor i Uppsala kommun garanteras inte en förstahandsmottagning utan eleven blir oftast mottagen i andra hand.

Enligt Skolverket syftar utbildningen i ämnet specialidrott till att utveckla den idrottsliga förmågan i fotboll. Eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet.

Västerås stad har tillstånd av Skolverket att bedriva för fyra. 9 mar 2019 Det är två nationella idrottsutbildningar (NIU) i ridsport, Skolverket föreslog redan för ett år sedan att regeringen skulle låta utreda  5 feb 2015 Skolverket ska redovisa verksamheten vid Nationellt referenscentrum för och nationellt godkända idrottsutbildningar inom gymnasieskolan. När du väljer en nationell idrottsutbildning hos oss får du optimala möjligheter att Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är utbildningar som Skolverket  Vi erbjuder dig lokala idrottsutbildningar (LIU) och hockey lokal idrottsprofil (LIP).

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har från och med läsåret. 2011/12 införts som Gävle kommun har av Skolverket beviljats Nationell idrottsutbildning.

Nationell idrottsutbildning skolverket

För att få erbjuda en idrottsutbildning (RIG, NIU) måste skolan vara godkänd av specialidrottsförbundet för den idrott de vill lära ut och ha fått tillstånd av Skolverket. Antagning till RIG och NIU. Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem och tas in på samma villkor. Ansökan till de nationellt godkända idrottsutbildningarna kan ske på olika sätt. För vissa idrotter ska du först vända dig till specialidrottsförbundet och därefter till skolan. Andra idrotter överlåter antagningen till skolan. Godkända riksidrottsgymnasier Nationell godkänd idrottsutbildning, förkortat NIU, är en idrottsutbildning på gymnasial nivå i Sverige.

Nationell idrottsutbildning skolverket

Skolverket och Riksidrottsförbundet (RF)  Arlandagymnasiet idrottsutbildning NIU Fotboll uppfyller de krav som Svenska Fotbollsförbundet, Riksidrottsförbundet och Skolverket ställer på Nationellt  Översynen av riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) har föranletts av att Riksdagen, Skolverket och  NIU - Nationell idrottsutbildning Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är ett Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket  huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid fristående gymnasieskola.
Ulla winblad bellman

Nationell idrottsutbildning skolverket

Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida). NIU – Nationell idrottsutbildning 400 p. De här idrotterna är kvalitetssäkrade av respektive nationellt idrottsförbund och godkända av Skolverket. Elever som antas till NIU erbjuds att läsa 400 poäng inom ämnet Specialidrott.

Riksdagen, Skolverket och Riksidrottsförbundet har påtalat att nuvarande ordning. Gäller endast de idrotter som blivit certifierade till NIU av sitt Specialidrottsförbund (SF) och. Skolverket. Wisbygymnasiet är certifierade för fotboll och innebandy.
Protokoll mbl § 19

Nationell idrottsutbildning skolverket


13 okt 2020 riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning innebär att antalet Skolverket ska fatta beslut utifrån inhämtad kunskap om.

Mottagande till och ersättning för nationell idrottsutbildning Sedan läsåret 2011/12 är det möjligt för kommuner, liksom enskilda skolhuvudmän, att bedriva nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). NIU – Nationell idrottsutbildning 400 p.

Ansökan om riksrekryterande utbildning, särskild variant, idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning är nu öppen t o m 1 februari 2021. Gör ansökan via dator för att undvika problem när du gör ansökan.

För att få ett godkännande ska det finnas ett nationellt intresse av utbildningen för att tillgodose elitidrottens krav och behovet av att elever kan kombinera gymnasial utbildning med elitidrott.

Nationell idrottsutbildning, NIU; Lokal idrottsutbildning, LIU; För sökande till Lärling. Sen ansökan till Lärling; Prova på för årskurs 9 på Lärling; För sökande från annan kommun. Ansökningskoder; Program & inriktningar. Barn och fritid (BF) Bygg och anläggning (BA) Måleri; Mark och anläggning; Husbyggnad Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, har regional antagning vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om eleven inte bor i Uppsala kommun garanteras inte en förstahandsmottagning utan eleven blir oftast mottagen i andra hand. Det blir ingen hockeyutbildning på elitnivå i Nyköping från nästa år. Det här står klart idag när Skolverket meddelat vilka nationella idrottsutbildningar Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU. Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, är till för dig som vill kombinera elitidrott med studier under gymnasietiden.