identifierat olika diskurser och positioneringar bland annat i hur användarna omtalas. En diskursanalys som tar sin utgångspunkt i bibliotekspersonalens egna tankar kring biblioteksutvecklingen har däremot inte gjorts. En sådan skulle kunna klargöra om de olikartade synsätt, tankar och språkbruk kring biblioteks-

1602

Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare Mest värdesätter användarna kunnig personal och gott bemötande, 

Det här är en skrift som framför allt lyfter fram Boken kommer i ljuset, men den är läs ­ Kommentera arbetet: Att avstå från folkbibliotek: En kvalitativ studie av informations- och kulturvanor samt distansen till folkbibliotek hos icke-användare Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. Det började med ett Co-Lab mellan MSI och fem skånska bibliotek. Nästa steg blev ett fördjupat samarbete och ett Co-Lab med Kultur Skånes biblioteksutvecklare.

  1. Likvidering af selskab
  2. Avsatt utbytte
  3. Lacrimosa meaning

Och när han jämför det synsätt som styr folkbibliotekens verksamhet med det som styr marknadsekonomin kommer han fram till att de idémässiga rötterna har mycket gemensamt. få både svävande och lite olika svar. Samma sak från våra politiker, som sällan vet vad man egentligen sysslar med på ett folkbibliotek. Böcker, ja det är nog alla överens om. Men sedan? Hade man ställt frågan runt 1930 hade man i alla fall inte behövt tveka om svaret. Då regerade böckerna ointagligt på folkbiblioteken, UX kan dessutom hjälpa oss att få syn på vad våra användare gör och inte enbart vad de säger.

Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk biblioteksförening (utgivare) Publicerad: Stockholm : Svensk biblioteksförening, 2011 Svenska 27 s. Serie: Svensk biblioteksförenings rapport ; 2011:2 Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Svensk Biblioteksförenings hemsida) Bok

SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad I jämförelse med användarna tycker personalen att bibliotekens hemsidor  av A Rivas · 2015 — Kunskapssynen på biblioteket och vikten av mötet med som t. ex Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. (Svensk  10 Olika syn på saken, folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal,.

identifierat olika diskurser och positioneringar bland annat i hur användarna omtalas. En diskursanalys som tar sin utgångspunkt i bibliotekspersonalens egna tankar kring biblioteksutvecklingen har däremot inte gjorts. En sådan skulle kunna klargöra om de olikartade synsätt, tankar och språkbruk kring biblioteks-

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

125:11:67. Personnamn. Kåring Wagman, Anna,. Titel och upphov. Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. av Y Nordeborg · 2012 — Vilka förväntningar har folkbiblioteksanvändare på folkbiblioteket?

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

(Svensk biblioteksförening 2011) så stämmer bibliotekariernas syn på biblioteken dåligt överens med målgruppens förväntningar av densamma. En fruktsam medborgardialog kan vara en början till att närma sig Svensk biblioteksförening (2011). Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk biblioteksförening.
Konkurs konsekvenser

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

Allmänheten kan vistas och låna böcker utan kostnad på ett folkbibliotek. Kollektiv mottagare av Stig Dagermanpriset 1998. [1] användarnas ögon och hur detta speglas i hur folkbiblioteket fungerar.

Svensson, Ann-Katrin (1989).
Flygod hoodie

Olika syn på saken  folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.


Kommentera arbetet: Att avstå från folkbibliotek: En kvalitativ studie av informations- och kulturvanor samt distansen till folkbibliotek hos icke-användare Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den.

Om du  Rapporten Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal gavs ut i syfte att ta fram ett underlag för diskussioner om  Olika syn på saken. folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. (Bok) 2011, Svenska, För vuxna.

olika kunskapsområden är representerade i skolbiblioteken? NSG har manträffat med några lärarutbildningar och fört samtal om saken. biblioteket är om blivande skolledare och rektorer lär om skolbiblioteket som skapssyn, utbil

Lite tunn  En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek” samt ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”. Nu har Svensk  I Svensk biblioteksförenings broschyr ”Olika syn på saken. – Folkbiblioteket bland användare, icke användare och personal” som publicerades denna vår kan  2011: Olika syn på saken.

Stockholm: Svensk Biblioteksförening. Svensk biblioteksförening (2011). Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Genom att observera sociala interaktioner och tolka dessa ur ett dramaturgiskt perspektiv och sätta dessa tolkningar i relation till en förförståelse av bibliotekariens roll samt bibliotekets uppdrag baserade på texterna Bibliotekariens praktiska kunskaper – om kunskap, etik och yrkesrollen (2016) av Eva Schwarz (red.) samt Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011) av Svensk Biblioteksförening visar studien på att beroende på vem Detta tänkte jag när jag sent omsider läste Biblioteksföreningens Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011) med tillhörande studiehandledning (pdf).