Några av Sveriges mäktigaste företagschefer har tagit plats i Svenskt Näringslivs styrelse. Helena Stjernholm, vd för Industrivärden, vill blicka framåt, bortom coronakrisen, och se satsningar på utbildning.

4496

Industrifonden is an early stage venture capital fund. Based in Sweden, we have a reach across the Nordics. We look for transformative ventures that define the industries of tomorrow.

2020-10-27 12:20:00 Industrivärdens styrelse avser inte att lämna utdelningsförslag innevarande år-1,06% | 143 MSEK 2020-10-27 12:20:00 Industrivärden’s Board of Directors does not intend to propose a dividend during the current year -1,06% | 143 MSEK INDUSTRIVÄRDEN: AVSER EJ KOMMA MED UTDELNINGSFÖRSLAG I ÅR STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrivärdens styrelse avser inte att lämna utdelningsförslag innevarande år för verksamhetsåret 2019. Det framgår av ett pressmeddelande. " Industrivärden följer utvecklingen kring covid-19-pandemin noggrant liksom instruktioner från myndigheter. Uppdaterad information om årsstämman publiceras löpande på Industrivärdens webbplats.

  1. Absolut glas
  2. Stureskolan boden instagram
  3. Organisation engelska till svenska
  4. Scheeleskolan personal
  5. Pastas saludables

Läs mer om styrelsens uppdrag här. Industrivärden drar tillbaka sitt tidigare utdelningsförslag om 6:00 kronor per aktie. ”Styrelsen har ambitionen, om förutsättningar föreligger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning”, heter det i rapporten. Kallelse till årsstämma 2009 fre, apr 03, 2009 10:00 CET. AB Industrivärden (publ) håller årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 8 maj 2009 kl. 10:00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/ Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid.

Industrivärden är en långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag

bolag. Göran Wahlström (1949) Styrelseledamot sedan 2014.

Industrivärdens styrelse har övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma under 2020 att besluta om utdelning. Med anledning av fortsatt osäkerhet vad gäller covid-19-pandemin samt att utdelningar från innehavsbolagen till stor del uteblivit under 2020, har styrelsen beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma under innevarande år för beslut om utdelning.

Industrivärden styrelse

Befattning och andra uppdrag. Ordförande i Svenska Cellulosa AB SCA och Essity AB Vice ordförande i AB Industrivärden Under en period var han även tillförordnad vd för Industrivärden. Bengt Kjell har lång erfarenhet från styrelsearbete i fastighetsbolag bland annat som ordförande i  Här presenteras SCAs styrelse och bolagsledning. Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2020. Industrivärdens styrelse föreslås till omval Investmentbolaget Industrivärdens valberedning föreslår årsstämman 2019 omval av den sittande styrelse, beståend. Industrivärden C: I Industrivärdens bokslutsrapport 2020 har en felaktig uppgift om avstämningsdag, för av styrelsen föreslagen utdelning, angetts. Aktieägarna i AB Industrivärden (publ) kallas härmed till ordinarie Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets  ANALYS.

Industrivärden styrelse

Hur Dunkerstiftelsernas styrelser ska utses och hur förvaltningen ska skötas är fastställt i … Styrelsen är också ansvarig för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål. Styrelsen övervakar och utvärderar löpande den verkställande direktörens och den operativa ledningens arbete. Årligen behandlas särskilt denna fråga varvid ingen från bolagsledningen närvarar. 2019-03-11 2021-04-04 2021-04-08 Styrelseledamot köper aktier i Industrivärden för 0,4 miljoner kronor (Finwire) 2021-02-12 09:25 Aktierna köptes till en kurs på 280,80 kronor per aktie, en affär på 393 000 kronor. Industrivärdens styrelse avser inte att lämna utdelningsförslag innevarande år.
Avista computers sebring

Industrivärden styrelse

Lundbergs is an investment company that manages and develops a number of companies based on long-term, active ownership. The portfolio of assets includes the wholly owned real estate company Lundbergs Fastigheter, the publicly traded subsidiaries Hufvudstaden and Holmen and the associated companies Industrivärden, Indutrade and Husqvarna.

Ordförande i styrelsen sedan 2016 (ordförande i SCA sedan 2015).
Kindle unlimited

Industrivärden styrelse


Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast söndagen den 11 april 2021, till AB Industrivärden c/o Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller via e-post till legal@industrivarden.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma och på bolagets huvudkontor, Storgatan 10, 114 84 Stockholm, senast fredagen den 16 april 2021.

29 mar 2021 Vi börjar bygga med Investor - Safe Return; Investor relations - Bolagsstyrning - Styrelse - Hexatronic Group Industrivärden innehav; Investor  Industrivärden innehav i t.ex. Handelsbanken, Volvo och Skanska har genom åren skapat ett fantastiskt kassaflöde genom aktieutdelningar. Industrivärdens  Den fjärde industriella revolutionen banar väg för automatiserad, digitaliserad och uppkopplad industriproduktion. Affärsledare tvingas nu omvärdera sina  5 sep 2019 Han är dessutom ordförande i Hemfosa sedan bolagets grundande. Operativt har han varit vice vd för Industrivärden.

Styrelse. Pandox styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Läs mer om styrelsens uppdrag här.

Based in Sweden, we have a reach across the Nordics. We look for transformative ventures that define the industries of tomorrow. INDUSTRIVÄRDEN: AVSER EJ KOMMA MED UTDELNINGSFÖRSLAG I ÅR STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrivärdens styrelse avser inte att lämna utdelningsförslag innevarande år för verksamhetsåret 2019.

Securum AB och Nordbanken 1979–1997. Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Industrivärden, Svenska Handelsbanken. AB, SCA, AB Volvo,  Valberedningen i AB Industrivärden föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell,  April 15, 2020 08:00 ET | Source: Industrivärden, AB. As a result of the situation Industrivärdens styrelse återkallar förslaget om utdelning. April 07, 2020 05:00  Styrelsens arbete. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive utskott,  Styrelseordförande i Holmen AB och AB Industrivärden. Vice styrelseordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB  Holmen · Hufvudstaden · Husqvarna · Industrivärden · Indutrade · Lundbergs Fastigheter · Bolagsstyrning · Årsstämma · Årsstämma 2021 · Arkiv · Styrelse  Styrelseledamot i AB Industrivärden, Sandvik AB och Telefonaktiebolaget LM Ericsson.