Ett annat exempel är om du vill översätta ett citat som är skrivet på ett annat språk. Kom dock ihåg att i dessa fall alltid ange att det är din egen översättning i referensen, exempelvis så här: (Stevens 1998, min översättning). Kom ihåg att du inte kan lita fullt ut på resultatet från automatiska översättningstjänster!

4494

Om du vill referera till en sida (Nilsson & Carlsson 1998a:12) Om du vill referera till flera sidor i följd (Jansson et al. 2010:12–18) Om du vill referera till två olika sidor i samma källa . Landgren (2017: 12, 18) Citat. Citat måste vara exakt återgivet och hänvisningen ska även innehålla sidnummer.

Om du använder en illustration eller citerar din källa ska du alltid ange på vilken sida i originaldokumentet bilden eller citatet finns. Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text.

  1. Stephen elop
  2. Malmö latin lärare
  3. Ballet royal opera house
  4. Kontigo

Exakt hur källhänvisningar och referenslistor ska se ut beror på valt referenssystem. och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford). Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en  Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat. referenssystem som finns till exempel Harvard, APA, IEEE eller Vancouver. När du refererar till en källa i texten, både genom parafraser och citat, måste du ange efternamnet APA, Chicago, Harvard och MLA är några av de vanligaste. Här får du konkreta exempel på hur du refererar när du skriver vetenskapligt.

Varför ska du referera? att referera till en källa), kallas för plagiering. När du refererar till en källa i texten, både genom parafraser och citat, måste du ange efternamnet på APA, Chicago, Harvard och MLA är några av de va

Fäll ihop Referera med Harvard. Bibliotekets guide i hur du refererar i ditt arbete och uppsats med hjälp av Harvard. I undersidorna till denna guide kan du hitta hur du Citat Sidhänvisning i texten anges alltid vid direkt citat, tabeller, diagram och figurer.

Innan man går djupare in på hur Harvards referenssystem fungerar bör man förstå vikten av att referera. Att referera innebär att man hänvisar till den författare 

Referera harvard citat

REFERENSER I LÖPANDE TEXT ENLIGT HARVARDSYSTEMET. Att referera Alla citat måste anges med sidnummer förutom författarens namn och årtal. metod för citat- och referathantering, av två enkla och självförklarande skäl: - Transparens. Använd referenssystemen Oxford, Chicago, Harvard eller APA 6. När man refererar till källor och skriver en litteraturförteckning är det viktigt att vara konsekvent i vid direkta citat och vid hänvisning till specifika ställen i texten. Innan man går djupare in på hur Harvards referenssystem fungerar bör man förstå vikten av att referera.

Referera harvard citat

Bilder av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp. Diss.
Jenny nyberg göteborgs universitet

Referera harvard citat

ATT HANTERA CITAT I LÖPANDE TEXT . Det finns många varianter på detta, till exempel Harvard och APA, där det senare är det tydligt markerar den kopierade texten och anger källan, kallas det citat. Referenssystem. Följande referenssystem är de som vanligen används vid Högskolan Kristianstad: APA · Harvard · Oxford · Vancouver.

Bibliotekets guide i hur du refererar i ditt arbete och uppsats med hjälp av Harvard. I undersidorna till denna guide kan du hitta hur du Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen.
Sjukvårdsbutik lund

Referera harvard citat
Uppskatta, bedöm och värdera ämnet. Notera för- och nackdelar. Ge din åsikt eller citera en expert. Underbygg med tillförlitliga fakta i form av statistik, citat, exempel och olika slutledningar. Fäll ihop

Vid ordagrant citat ges alltid sidhänvisning. Vid referat bör du ge sidhänvisning om du hänvisar till en viss sida eller vissa sidor i ett verk, däremot inte om referatet avser hela verket.

Här finns guider till Harvard, APA och Oxford. Detta är referenssystem som används vid Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola.

Referenshantering Lnu 2014. bild. Om du vill referera till en sida (Nilsson & Carlsson 1998a:12) Om du vill referera till flera sidor i följd (Jansson et al. 2010:12–18) Om du vill referera till två olika sidor i samma källa . Landgren (2017: 12, 18) Citat.

Citat _____ 8 3.1 Kort citat referera är att visa upphovet till en källa och att läsaren ska kunna hitta denna källa. referera till en tradition man ogillar kan i läsarens ögon på samma sätt markera ett avståndstagande. 1.1 Harvard-systemet Det system för referenser som används för studentuppsatser vid institutionen kallas för Harvard-systemet. Det utmärkande för Harvard-systemet är att man i den löpande texten refererar till författarnamn och Att referera till en tidningsartikel har stora likheter med hur du refererar till en tidskriftsartikel. Skillnaden ligger i att för tidningar redovisas vilket datum tidningen kom ut samt sidnummer. Eftersom innehållet ibland kan skilja sig åt mellan papperstidningen och webbversionen skall du ha med en URL till artikeln om du läst den på webben.