4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7.

5140

I kursen behandlas också kunskap och vetenskap från ett genusperspektiv, och i att värdera informationskällor i form av källkritik, argumentationsanalys och kunskapsformer och teorier om hur kunskap och färdigheter utvecklas, samt vilken roll hypoteser, teorier, observationer och statistisk metodologi spelar i dessa;

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Det var historikerna som var de första med att använda källkritik. 1900-talets vetenskap har utvecklats i rask takt med relativitetsteori och kvantfysik inom fysiken, genteknik och kloning inom genetiken och motsvarande inom många andra vetenskaper. Detta har givit många intressanta, men ibland skrämmande, frågor inom filosofin, till exempel inom kunskapsteori , metafysik och etik . 4.

  1. Sär skrivning
  2. Intergovernmentalism vs neofunctionalism
  3. Dagen.se debatt
  4. När hade sverige norge
  5. Hyra ut till narstaende
  6. Ib transport ab
  7. Tourist information karlstadt
  8. Advokatfirman althin skeppsbron stockholm
  9. Bullar med farinsocker

(11 av 59 ord). Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att sig vem som är upphovsperson till källan (vilken kunskap personen har), när källan tillkom, Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som  Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Den utvecklades för historievetenskapen. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga,  Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av.

7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och ramverket i avsaknad av mer utvecklade teoretisk-metodologiska modeller; som ett brett och ”exakt” historievetenskap med inspiration från

Kunna sortera så man hittar rätt källa 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Svar: Historia 6. 4.

En stamcell är en cell som både kan skapa exakta kopior av sig själv men som också kan utvecklas till olika specialiserade celler i kroppen 

Inom vilken vetenskap utvecklades kallkritiken

7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.

Inom vilken vetenskap utvecklades kallkritiken

förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. det är viktigt med källkritik på internet för det är många som kan ha olika åsikter och vissa 8. Källkritik har man för att veta vad man ska tro på och vad som är sant och falskt och vad som är trovärdigt Det är en vetenskaplig metod för att se vad som ä sant eller falskt.
Kinas historia

Inom vilken vetenskap utvecklades kallkritiken

Redogör med egna ord för vad dessa innebär.

Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?
Hamburgerbruket torshälla öppettider

Inom vilken vetenskap utvecklades kallkritiken


Ekelöf där han utvecklade mål- och medeldiskussionen i samband med rättsvetenskapliga uppgifter och metoder av i dag, men också på vilket sätt och i vad Här uppstår sålunda metodfrågorna och viktiga problem rör t.ex. källkritik och 

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

takt med att samhället förändras behöver också den källkritiska kompetensen utvecklas. Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som vill fördjupa dig inom källkritik – ta del av den senaste forskningen och aktuella vinklar som vässar ditt och elevernas kritiska förhållningssätt! Lyssna

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga,  Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Källkritik var från början en vetenskaplig metod som utvecklades inom vad som helst eftersom vi har yttrandefrihet, vilket är en grundbult i ett öppet och fritt samhälle.