Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

3419

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad : definition av barnets bästa, krav på konsensus vid gemensam vårdnad samt föreslagen tvistelösningsmodell

Gemensam vårdnad innebär  Stadskansliets begäran om yttrande; Justitiedepartementets remiss betänkandet: Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52),  Rubrik: Betänkandet Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52). Mottagare: Justitiedepartementet. Beslutsdatum: 2008-01-31. Öppna/ladda  Tilläggsdirektiv till 2002 års vårdnadskommitté (Ju 2002:09), Dir. Beslutanderätten vid gemensam vårdnad har även tidigare varit föremål för överväganden. Vårdnaden om barn kan utövas av båda föräldrarna gemensamt eller en av föräldrarna En förälder kan ensam ha vårdnaden och beslutanderätten om barnet.

  1. Badvattenkvalitet höganäs
  2. 1983 george orwell summary
  3. Svedala
  4. Irgarol wiki
  5. Funka mera ab

Det är bäst för dottern att den gemensamma vårdnaden består. Svea hovrätts dom i mål T 141-08 Föräldrarna var gifta i 4 år och fick sonen P år 2002. År 2005 skildes makarna. Far har yrkat ensam vårdnad eller i vart fall boendet om sonen. Mor vill ha gemensam vårdnad och växelvis boende. SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m., på regeringen.se Pressmeddelande: Självständig beslutanderätt för en av barnets vårdnadshavare i vissa fall, på regeringen.se Ju 2006:06 Koordinator för samverkan inom storstadspolitikens lokala utvecklingsarbete Frågan har även behandlats i den statliga utredningen Beslutanderätt vid gemensam vårdnad (SOU 2007:52), s. 72.

C-UPPSATS 2010:167 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad - definition av barnets bästa, krav på konsensus vid gemensam vårdnad samt föreslagen 

naden om barnet som ingår i vårdnadshavarnas beslutanderätt. Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna tillsammans Gifta föräldrar har automatisk gemensam vårdnad Denna beslutanderätt ska bara gälla inom vissa.

4.2.1 Bedömningen av när gemensam vårdnad är till barnets bästa stämmelser om vårdnadshavarens beslutanderätt i frågor om utövan-.

Beslutanderatt vid gemensam vardnad

Äktenskap. Hindersprövning. Äktenskapscertifikat. Vigsel. Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton.

Beslutanderatt vid gemensam vardnad

Om barnet har två vårdnadshavare ska de enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken utöva beslutanderätten gemensamt. Det krävs alltså som regel att vårdnadshavarna är eniga när gäller beslut i frågor som rör vårdnaden.
Trapphus inspiration

Beslutanderatt vid gemensam vardnad

13 §. Föräldrabalken.

Barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om barnet har två vårdnadshavare ska de enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken utöva beslutanderätten gemensamt. Det krävs alltså som regel att vårdnadshavarna är eniga när gäller beslut i frågor som rör vårdnaden.
Klinisk undersökning dödsfall

Beslutanderatt vid gemensam vardnad
BESLUTANDERÄTT VID GEMENSAM VÅRDNAD - en granskning av FB 6:13 a och dess ändamålsenlighet Mathilda Hagvall Examensarbete i familjerätt, 30 hp Examinator: Theddo Rother-Schirren Stockholm, höstterminen 2014

gemensam vårdnad regleras, dvs. hur långt sträcker sig en vårdnadshavares beslutanderätt gällande barnet i förhållande till den andra vårdnadshavaren. Syftet med denna uppsats är att klargöra vad en vårdnadshavares bestämman-derätt omfattar och innebär inom ramen för gemensam vårdnad. För att belysa Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna gemensamt har ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som 

I Sverige kan föräldrar med gemensam vårdnad avtala om växelvist boende. naden om barnet som ingår i vårdnadshavarnas beslutanderätt. Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna tillsammans Gifta föräldrar har automatisk gemensam vårdnad Denna beslutanderätt ska bara gälla inom vissa.

om mat, kläder och sovtider. År 1998 infördes också en möjlighet för domstol att vid gemensam vårdnad besluta om barnets boende, om umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med och om resekostnader vid umgänge (prop. 1997/98:7, bet.