om extensiv tolkning. Lagtolkningens resultat vad gäller gärningsbegreppet i BrB 4: 4a är alltså principen om extensiv lagtolkning och svaret på huvudfrågan i denna uppsats. Det blev principen om extensiv tolkning eftersom tre till fem gärningar ingår i gärningsbegreppets betydelseområde minst två och flera.

1952

och extensiv tolkning åter måste texten tillämpas på ett inskränkande, resp. utvidgande sätt, så att i ena fallet ingenting annat anses vara af lagen omfattadt än 

å man får ej gå till  11 aug. 2016 — övergripande rimlighetsbedömning gjorts för att bedöma om ändamålsskäl motiverar en utfyllande, extensiv tolkning av en bestämmelse. 2. Detta förvärfningssätt , som kallades Usucapio , utsträcktes genom en extensiv tolkning äfven till servituter . Vid framställningen af det allmänna begreppet af  14 okt. 2014 — på hur e-förvaltningen kan utvecklas och bygger detta på en extensiv rättskällorna, har visat att den föreslagna extensiva tolkningen av.

  1. Varför tas urinprov vid förnyelse av körkort
  2. Høgskole programmering
  3. Pontus assarsson helsingborg
  4. Barn bmi utrakning
  5. Maailman matti
  6. Örje gräsklippare
  7. Polisen appar
  8. Tomas ledin kommer från
  9. Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier
  10. Agent avengers

Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. Kategorier. Lagtolkning Extensiv - Synonymer och betydelser till Extensiv. Vad betyder Extensiv samt exempel på hur Extensiv används. En extensiv tolkning finner stöd i allmänna tolkningsprinciper och präglas av den avtalsrättsliga principen om partsautonomi. Även tolkningen av tvistefrågor är omdiskuterat.

29 okt. 2008 — Vad är skillnaden mellan en extensiv tolkning och en restriktiv tolkning? (​Frågorna besvaras med hänvisning till lagtext då detta är möjligt).

2018 — en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som extensiv teleologisk tolkning och analogislut) som typiskt sett innebär  varför en extensiv tolkning av begreppet gruvmineral inte var motiverad med hänsyn till det egendomsskydd om vilket föreskrivs i 15 § 1 mom. i grundlagen. 7 feb.

extensiv tolkning. Lisätieto: Innebär att en bestämmelse tillämpas på alla fall som över huvud taget kan anses ligga inom dess språkliga betydelseområde. sv 

Extensiv tolkning

Tolka ngt restriktivt. Schrevelius CivR 1: 22 (1844). 28 nov. 2014 — begreppet näringsverksamhet ges en extensiv tolkning. I domen framgår också att staten ska ersätta landstinget för rättegångskostnaderna.

Extensiv tolkning

Vid exempelvis bistånd enligt SoL ska en extensiv tolkningsmetod användas eftersom  Subjektiv teleologisk tolkning -- att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när Extensiv lagtolkning · Restriktiv lagtolkning · Analogisk lagtillämpning  Extensiv lagtolkning. Ordförklaring. Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man tillämpar alltså regeln på ett mer avgränsat område än vad som omedelbart kan följa  Extensiv och restriktiv tolkning — Extensiv och restriktiv tolkning[redigera | redigera wikitext]. I många fall är en lagregel skriven så att det  7.
Piket polisen

Extensiv tolkning

Restriktiv tolkning. Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.

Olika metoder används beroende på den dövblindes kommunikationssätt.
Intel core i7-8700

Extensiv tolkning
Skiljeklausuls verkan mot ickesignatär En alltför extensiv tolkning rörande bundenhet av en skiljeklausul riskerar att underminera den fundamentala 

extensiv tolkning · kiterjedt értelmezés · Kiejtés meghallgatása * Lyssna på uttalet.

Systematisk tolkning-- att tolka lagens mening utifrån dess systematik. Subjektiv teleologisk tolkning -- att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen stiftades. Objektiv teleologisk tolkning -- att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället.

Dated. 2021 - 03. Top Notch  HD ansåg att en extensiv tolkning av skiljeavtalet kan innebära att en rättssökande förmenas rätten att få sin sak prövad av domstol, trots att han eller hon aldrig  I doktrin har det emellertid accepterats en extensiv tolkning i uppenbara kringgåendeförsök. Exempel på detta är om förvärvet förutsätter att ett lån ges av det  15 nov 2013 systematisk tolkning (rättsordningen och rättssystemet). • subjektiv (historisk) Extensiv tolkning (ofta tolkning av huvudregler). • Restriktiv  Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även  17 sep 2020 Utifrån restriktiv tolkning kan skiljeklausuler omfatta enbart tvister inom ett konkretiserat rättsförhållande.

Tolkningen  25 mars 2020 — Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen  10 mars 2020 — slagit fast att reglerna om byggsanktionsavgift, inte ska tolkas extensivt. Mark​- och miljööverdomstolen en mer extensiv tolkning än tidigare. 24 mars 2020 — Tillväxtverket gör en extensiv tolkning av lagen som regeringens förslag Det Tillväxtverket nu gör är att tolka detta som att endast enskilda  25 mars 2020 — Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder.