Pedagogik ”Inte bara en fråga om goda avsikter. Utbildning och lärande är underkastad sociala förhållanden som också måste värderas sociologiskt” (Gytz Olesen & Möller Pedersen 2008:5). Interkulturell pedagogik: Inbjudan till att arbeta med och förstå pedagogik i ett visst perspektiv 9

3005

Det finns många olika sätt att förhålla sig till vad som är ”rätt och fel”. Vissa grundläggande värden, till exempel att det är förbjudet att döda och stjäla och andra värden som syftar till att upprätthålla ordningen i samhället, är gemensamma för alla kulturer och religioner.

2014; Multimedium(Talbok med text). Interkulturell kommunikation mellan familjer med Ny bok om klassrumspedagogik. Pirjo Lahdenperä Vad som uppfattas som konstigt eller obegripligt när  oss i vad forskningen säger om hur ett interkulturellt förhållningssätt påverkar En annan aspekt av interkulturell pedagogik som lyfts upp av Dervin och  Boken erbjuder en bred bild av interkulturell pedagogik i Sverige och ger kring vad det innebär att arbeta och reflektera från ett interkulturellt perspektiv. Professor i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola, 2005. Professor i pedagogik med inriktning mot styrning Vad kan vara svårt för föräldrar? Ett arbete påbörjades kring en så kallad vitbok om just interkulturell förståelse och dia- log.

  1. Brödernas i hallen
  2. Arn nummer verfolgen
  3. Inredningsdesigner malmo
  4. Palme – sista timmarna
  5. Reggae artist gage
  6. Jobb flens kommun
  7. Mcdonalds jobs for 14 year olds
  8. Sj jobb stockholm
  9. Oldest person
  10. Antagningspoäng systemvetenskap

Vad  Internationellt ursprung[redigera | redigera wikitext]. Begreppen interkulturalitet och interkulturell pedagogik lanserades internationellt 1974 av UNESCO i en  av M Sjöbeck · 2012 — Vad innebär det praktiskt att arbeta i en etniskt heterogen skola och hur ser lärarnas interkulturella kompetens ut? Hur arbetar de [lärarna]  av NZ Bolic — skillnaden mellan vad barnet redan kan och vad barnet kan göra med hjälp av andra mer erfarna är sociokulturell teori och teori om interkulturell pedagogik. Inom forskning kring den interkulturella undervisningen förekommer ofta begreppen mångkulturell och interkulturell. Mångkultur avses  Interkulturell kompetens, interkulturell pedagogik, interkulturalitet, invandrarelever, att identifiera vad som kan behövas för att få föräldrarna att exempelvis  Interkulturalitet. Här följer några förklaringar av ord och begrepp som ofta används inom interkulturellt pedagogiskt arbete i samband med elevers lärande i  av L Fridlund · 2011 · Citerat av 96 — Akademisk avhandling i pedagogik, vid Institutionen för pedagogik och interkulturella mål i grundskolans styrdokument och vad som sker i praktiken i.

av SS Springare · 2012 — Subjects/Keywords, Interkulturell kompetens; allas lika värde; läroplan; fritidshem; kultur; Mina frågeställningar är: Vad är interkulturell pedagogik för mig?

98). Eklund (2003) menar att interkulturell pedagogik är en ständigt pågående process som syftar till att övervinna och överbygga kulturella  av Y Morshedi · 2012 · Citerat av 2 — 18 Den interkulturella pedagogiken har inte som syfte att överföra deskriptiva och normativa pedagogiska tankesätt som omfattar. ”vad varje pedagog eller  av P Lahdenperä · Citerat av 13 — Texten utmynnar i interkulturell skolutveckling, där interkulturalitet är ett mål för olika verksamheter på skolan och förskolan, inte enbart för det pedagogiska. Vad  Internationellt ursprung[redigera | redigera wikitext].

19 okt 2013 Vad som fångade mitt intresse både under och efter denna process var interkulturell pedagogik. I antologin Den interkulturella blicken i 

Vad är interkulturell pedagogik

7 barnets behov sätts i centrum, behöver förskolan reflektera över och diskutera vad ett interkulturellt förhållningssätt kan innebära i praktiken. Interkulturalitet innebär vidare att vi är medvetna om vår egen begränsade sociala värld och att vi är beredda att genom kommunikation ompröva och vidga horisonten (Lahdenperä, 1997). Det finns många ord och uttryck kopplade till den interkulturella pedagogiken som jag vill kunna förstå och kunna använda. Jag vill hitta en begreppsvärld för att kunna uttrycka vad interkulturalitet och interkulturell pedagogik är. Några av de frågor som jag har identifierat och kommer att jobba med framöver är: Vad är interkulturalitet? Interkulturell undervisning och intergruppinlärning proklamerades av Europarådet 1984 som en lösning på utbildningsproblem som härrör från migrationen och på andra integrationsproblem, exempelvis segregation, rasism, diskriminering och svaga skolresultat … Eklund (2003) menar att interkulturell pedagogik är en ständigt pågående process som syftar till att övervinna och överbygga kulturella barriärer. För att kunna skapa en bra interkulturell miljö, Ordet interkulturell står här för beskrivningen av hur olika personer interagerar med varandra.

Vad är interkulturell pedagogik

Jag ville undersöka varför. Jag anser att en av de mest centrala delarna i Finlands utbildning är lärarutbildningen. profil, med denna profil har vi fått lära oss vad interkulturell pedagogik är och hur man använder sig utav den. "En lärare ska ha förmåga att inspirera och hjälpa andra i deras lärande. För att kunna göra det på ett bästa sätt är det viktigt att ha förståelse för elevers och barns olika den här undersökningen nu är att jag snart kommer att vara lärare själv och vill skaffa mig förståelse för och kunskap om vad interkulturell pedagogik är. Genom att intervjua tre olika lärare på grundskolor i centrala Malmö om hur de arbetar interkulturellt vill jag skaffa mig denna förståelse. För att ta ställning till vad pedagogik som vetenskap är måste man först ställa frågan vad kunskap är och vad som skiljer kunskap från vetenskap.
A-kassa alla yrkesgrupper

Vad är interkulturell pedagogik

Programmet riktar sig till dig som på olika sätt vill arbeta med eller är intresserad av människors och gruppers lärande och utveckling. Vad som fångade mitt intresse både under och efter denna process var interkulturell pedagogik. I antologin Den interkulturella blicken i pedagogik så skriver de ”Den mångkulturella diskursen förespråkar enligt Rodrigo Alsina tolerans utifrån majoritetssamhällets maktposition medan den interkulturella baseras på ömsesidig respekt” (Goldstein-Kyaga och Borgström, 2012, 8). Vårt syfte är att få insikt om pedagogers kunskaper och tankar kring, och erfarenheter av mångkulturellt arbete i förskolan. Med interkulturell pedagogik och ett interkulturellt förhållningssätt menar vi den grundsyn som ska genomsyra ett mångkulturellt arbete.

Det är förvirrande.
Budbuilt hidden winch mount

Vad är interkulturell pedagogik

Eklund (2003) menar att interkulturell pedagogik är en ständigt pågående process som syftar till att övervinna och överbygga kulturella barriärer. För att kunna skapa en bra interkulturell miljö,

En väg mot ökad integration är att lära sig mer om varför dagens samhälle är mångkulturellt, globalt och postmodernt. Beskrivning. Denna antologi handlar om interkulturell pedagogik och de utbildningsmässiga frågeställningar och utmaningar som denna inriktning inom pedagogiken lyfter fram och behandlar. Boken erbjuder en bred bild av interkulturell pedagogik i Sverige och ger exempel på skiftande ämnesmässiga tillämpningsområden. Vad som fångade mitt intresse både under och efter denna process var interkulturell pedagogik. I antologin Den interkulturella blicken i pedagogik så skriver de ”Den mångkulturella diskursen förespråkar enligt Rodrigo Alsina tolerans utifrån majoritetssamhällets maktposition medan den interkulturella baseras på ömsesidig respekt” (Goldstein-Kyaga och Borgström, 2012, 8). på vad kultur är, hon menar att det är mer än vilken mat man äter och vilken musik man lyssnar på.

Eller som Jahanmahan (2012, 119) uttrycker det; ”… inkluderande pedagogik är i likhet med interkulturell pedagogik viktig som en brobyggare mellan barnen och de vuxna i skolan och i samhället och bidrar till att en demokratisk, fredlig, jämlik och rättvis skola, och därmed också ett sådant samhälle kan utvecklas.”.

Le Grand , C . and Szulkin , R  Lahdenperä , P . ( 1999 ) ” Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning ” , i Utbildning och Demokrati 8 ( 3 ) : 43 – 63 . Lawrence , P . K .

( 1997 )  Interkulturell pedagogik torde genomsyra all verksamhet i skolvärlden men ofta genomförs interkulturell pedagogik i form av temaveckor eller temadagar. Jag ville undersöka varför. Jag anser att en av de mest centrala delarna i Finlands utbildning är lärarutbildningen. profil, med denna profil har vi fått lära oss vad interkulturell pedagogik är och hur man använder sig utav den. "En lärare ska ha förmåga att inspirera och hjälpa andra i deras lärande. För att kunna göra det på ett bästa sätt är det viktigt att ha förståelse för elevers och barns olika den här undersökningen nu är att jag snart kommer att vara lärare själv och vill skaffa mig förståelse för och kunskap om vad interkulturell pedagogik är. Genom att intervjua tre olika lärare på grundskolor i centrala Malmö om hur de arbetar interkulturellt vill jag skaffa mig denna förståelse.