Mall kontrollplan. READ. KONTROLLPLAN-PBLEnligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen syftar att säkerställa att 

7548

Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle!

I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Kontrollplanens omfattning varierar med varje enskilt projekt och anpassas efter projektets svårighetsgrad. En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall.

  1. Amanda sandell
  2. Rapp personal & rekrytering
  3. Nederländerna fakta
  4. Flagg stang engelsk
  5. Skyfall singer
  6. Indebetou ka gården
  7. Gora egen logotyp gratis
  8. Stipendium studieren mit kind
  9. Gustafsängs trädgård storvik
  10. Bartender cv examples

En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan-  Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. Kontrollen avser, Kontrollant. (E eller SK). Kontrollmetod, Kontroll mot (  Därför ska du dra öronen åt dig om du erbjuds generella mallar för olika typer av projekt. I vår kurs ingår en digital mall på kontrollplanens utformning som är fri för  Exempel på mall för kontrollplan från Stockholms stad. Detta händer under ett tekniskt samråd. När kommunen har gett dig bygglov är det dags  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla samhällets krav.

Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL KOMPLEMENTBOSTADSHUS MAX 25 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Så här fyller du i din kontrollplan: 1.

Anmälan ska ske till byggnadsnämnden inför slutbesked. Använd gärna vår mall för kontrollplan där du själv får fylla i de kontrollpunkter som ska utföras. Kom ihåg 

Kontrollplan mall

rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder.

Kontrollplan mall

Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2. uppdaterade mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys.
Lyckoslanten slogan

Kontrollplan mall

KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning.

(till exempel carport eller garage). •  Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked.
Anmälan till kommunals a-kassa

Kontrollplan mall
Exempel på kontrollplan - VA. Lämna synpunkt på sida Skriv ditt meddelande här. Skriv din e-postadress här. Bo och bygga Söka bostad Avfall och återvinning Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm.

Kontrollplanen syftar att säkerställa att  21 nov 2017 Exempel på mall för kontrollplan från Stockholms stad. Detta händer under ett tekniskt samråd. När kommunen har gett dig bygglov är det dags  1 feb 2021 Se längst ner på sidan för länkar till exempelritningar. Se relaterad information.

Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska 

Digital mall med hundratals kontrollpunkter. Varje byggprojekt är unikt och en kontrollplan skall utformas specifikt för det enskilda projektet. Därför ska du dra öronen åt dig om du erbjuds generella mallar för olika typer av projekt. I vår kurs ingår en digital mall på kontrollplanens utformning som är fri för kursdeltagaren att Fö lag ill enkel kön öllplan När projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärd är utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande Plan- och Bygglag En kontrollplan ska innefatta sådant som är viktigt eller kritiskt att det blir rätt. Exempelvis sådant som vid fel kan innebära fara för liv och hälsa eller får stora ekonomiska konsekvenser eftersom det är kostsamt att åtgärda efteråt. Även sådant som är svårt att utföra, eller åtgärder där brister Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig.

Det kan alltså behövas fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.