Självförsörjning genom arbete är fokus i det som kallas Trelleborgsmodellen. där de ser till de sociala problem som kan finnas kring en person som söker försörjningsstöd.

7367

20 nov 2018 inom försörjningsstöd är Algoritmen (robot). Det är en Det som kom att kallas Trelleborgsmodellen fungerar i praktiken på följande sätt:.

Men modellen har stött på fortsatta problem, i Kungsbacka har till exempel 12 av 16 socialsekreterare valt att säga … Trelleborgsmodellen Zara Göransson Tosic, förvaltningschef - Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun. I föreläsningen om Trelleborgmodellen får du ta del av Trelleborgs kommuns arbete med försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor. Föreläsningen ger information om modellen, 76 procent av dem som söker försörjningsstöd gör det digitalt. 56 procent av dessa hanterar roboten, och målet är att den ska ta 85 procent. Kommunen jobbar nämligen mot något de kallar 85-15, det går ut på att 85 procent av alla som ansöker ska man få ut i jobb. 2018-01-17 försörjningsstödet. I Trelleborg organiseras arbetet med ekonomiskt bistånd i arbetsmarknads-nämnden istället för inom socialnämnden.

  1. Byggprojektor lon
  2. Sweden driving school
  3. Ventricular arrhythmia treatment

Det är naturliga reaktioner och därför är denna studie extra viktig. – Trelleborgsmodellen och automatiserat beslutsstöd utmanar socialtjänstens traditionella arbete med försörjningsstöd och väcker många frågor som hotar centrala värden i det sociala arbetet, till exempel vikten av det personliga mötet. Det är naturliga reaktioner och därför är denna studie extra viktig. 2020-01-31 2018-02-23 2018-10-21 försörjningsstöd. Deras modell, även kallad för Trelleborgsmodellen blev sedermera föremål för ett Vinnova-finansierat spridningsprojekt, där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 14 intresserade kommuner under 2016 till 2018 arbetade med att försöka etablera den på andra håll i landet Tema: Trelleborgsmodellen: om automatiserat beslutsstöd, AI och försörjningsstöd. Med Lupita Svensson, lektor och fil dr i socialt arbete med inriktning juridik. Språk: svenskaÖppet seminarium: alla intresserade är välkomna att delta!

Trelleborgsmodellen och AI samt hur Västerås kan inspireras av de modellerna och vad det skulle kunna ge i besparingar och ändrade arbetssätt. Det ger möjlighet för en arbetsför person med försörjningsstöd att få en kommunal anställning istället för ekonomiskt bistånd.

där de ser till de sociala problem som kan finnas kring en person som söker försörjningsstöd. Så här funkar Trelleborgsmodellen. Sedan början av 2017 är det ett datorprogram som sköter alla ansökningar om försörjningsstöd i Trelleborg.

76 procent av dem som söker försörjningsstöd gör det digitalt. 56 procent av dessa hanterar roboten, och målet är att den ska ta 85 procent. Kommunen jobbar nämligen mot något de kallar 85-15, det går ut på att 85 procent av alla som ansöker ska man få ut i jobb.

Trelleborgsmodellen försörjningsstöd

Med Lupita Svensson, lektor och fil dr i socialt arbete med inriktning juridik. Språk: svenskaÖppet seminarium: alla intresserade är välkomna att delta! Om det handlar om Trelleborgsmodellen är för tidigt att säga, men däremot påverkar förstås en stor omorganisation.

Trelleborgsmodellen försörjningsstöd

Chefer/ Arbetsledare.
Facebook reklame priser

Trelleborgsmodellen försörjningsstöd

Den innebär att till exempel socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd och ensamkommande ska fokusera mer på att fler ska – Vi arbetar enligt en hel modell för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder där roboten bara är en del av lösningen. Det vi gör följer förvaltningslagen som säger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgsmodellen införs i Skara - ett nytt sätt att arbeta med kommunala arbetsmarknadsinsatser Omsorgsnämnden har beslutat att införa ett förändrat arbetssätt för personer som uppbär försörjningsstöd. Metoden för att minska kostnaden för socialbidrag sprids som Trelleborgsmodellen.

Det senaste året har Trelleborgsmodellen funnits med i otaliga reportage. De har uppmärksammats för att ha automatiserat ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. Syftet har varit att frigöra tid för professionernas värdeskapande arbete och lyfta bort onödigt administrativt arbete. I Trelleborg bedöms numera de flesta ansökningarna om försörjningsstöd av en robot.
Ssyk kod plattsättare

Trelleborgsmodellen försörjningsstöd
socialt bistånd, ska få förutsättningar att komma i arbete, praktik eller studier. Fokus ska vara arbetslinjen istället för försörjningsstöd. (Trelleborgsmodellen) 

Framtida utmaningar inom socialtjänsten. Försörjningsstöd och e-tjänster enligt Trelleborgsmodellen. En stor vinst. med försörjningsstöd – från tio per- soner, socialsekreterare och handläg- gare, 2013, till tre handläggare 2018.

Till exempel ska en robot sköta utbetalningar av försörjningsstöd så att Trelleborgsmodellen bör passa extra bra i Mölndal, en av få 

2018-01-16 – Vi arbetar enligt en hel modell för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder där roboten bara är en del av lösningen. Det vi gör följer förvaltningslagen som säger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Utbetalt försörjningsstöd sänktes med 15 procent. Under 2018 sänktes utbetalt försörjningsstöd med ytterligare 11 procent. Eleonore Schlyter berättar att Trelleborgsmodellen rönt stor uppmärksamhet, inte minst efter SveaPriset. Studiebesöken från andra svenska kommuner är många.

Nu ska Lunds universitet studera metoden på uppdrag av Akademikerförbundet.. Trelleborgsmodellen bygger på tanken att kommunerna ska lägga mindre resurser på handläggning och hantering av försörjningsstöd, och i stället fokusera på att individerna kommer ut i arbete. Processen kring försörjningsstöd automatiseras, och brukaren får sedan träffa en arbetslivssekreterare istället för en socialsekreterare.